L3-banner-univerzita

Zmerajte si svoje zručnosti a schopnosti

Milí študenti,
v týchto dňoch Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania spúšťa dozber dát v rámci výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online). Jeho hlavným cieľom je získať prehľad o úrovni zručností študentov učiteľských odborov na fakultách slovenských vysokých škôl. Cieľovou skupinou sú študenti učiteľských programov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka magisterského štúdia učiteľských odborov.
Účasťou vo výskume zistíte, na akej úrovni sú vaše všeobecné schopnosti a zručnosti v čítaní s porozumením, matematike a riešení technických problémov s využitím IKT. Navyše budete mať možnosť porovnať sa s výsledkami bežnej slovenskej aj medzinárodnej populácie (priemer OECD). Taktiež budete mať možnosť dozvedieť sa, do akej miery vaša osobnosť ovplyvňuje vaše učenie sa, aké máte pracovné návyky, ako váš životný štýl ovplyvňuje vaše pracovné možnosti, a na ktoré povolania ste vhodným kandidátom.
Na základe získaných dát môžeme navrhovať adekvátne odporúčania pre zefektívnenie vzdelávania učiteľov a prípravy budúcich učiteľov. Do výskumu sa môžu zapojiť aj vysokoškolskí pedagógovia, ktorí pripravujú študentov na ich budúce učiteľské povolanie.
Vypĺňanie testovacieho nástroja prebieha vo februári 2020 elektronicky cez internet.
Prihlásiť sa môžete v termíne od 2. do 31. decembra 2019 cez Osobný dotazník.
Účasť v tomto zaujímavom výskume bude odmeňovaná v hodnote 100 eur brutto.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo