L3-banner-univerzita

Podpora francúzsko-slovenskej spolupráce

Francúzske ministerstvo vysokého školstva, výskumu a inovácií otvorilo dve nové výzvy na podporu spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými vedeckými pracovníkmi. Prvá sa volá ACCES a je určená na podporu účasti slovenských vedeckých pracovníkov na seminároch, kolokviách alebo kongresoch organizovaných vo Francúzsku. Druhá PARCECO je určená pre francúzskych vedcov, ktorí sú pozvaní zúčastniť sa seminárov alebo letných škôl na Slovensku.
Uzávierka prihlasovania je 26. januára 2020 o 18.00 h.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo