Stážový program pre študentov VŠ

Mesto Hlohovec ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálne otvárajú ponuku stáží v piatich oblastiach, ktoré sú súčasťou agendy mestského úradu a mestského kultúrneho centra. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov marec až máj 2020.
Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.
Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť na odbore stratégie, odbore komunikácie a vonkajších vzťahov, odbore právnom a klientských služieb, na odbore spoločenských služieb alebo sa stať súčasťou Mestského kultúrneho centra Hlohovec. Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb, spolupracovať na participatívnych procesoch. Budúci právnici majú možnosť realizovať sa v oblasti právnej praxe. Nadobudnúť skúsenosti úrad umožňuje aj v rámci mediálnej a vizuálnej komunikácie. Príležitosť je ponúknutá i mladým ľuďom so študijným zameraním na kultúru, umenie či filozofiu.
Viac informácií nájdu študenti v plagáte a na webovom sídle mesta Hlohovec.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove