Grantové kolo na podporu aktivít študentov

Vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že je vyhlásené grantové kolo na podávanie žiadostí o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov UKF. Žiadosť/projekt musí obsahovať všetky náležitosti podľa zásad rozdelenia dotácie a musí mať rozmer celouniverzitného charakteru.
Uzávierka grantového kola: 24. februára 2020
Adresa pre doručovanie projektov:
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci
UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
e-mail:
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove