Návšteva slovenského muzikálu Mamma mia

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánuje návštevu slovenského muzikálu Mamma mia 20. marca 2020 (piatok) so začiatkom o 19.00 h v divadle NOVÁ SCÉNA v Bratislave.
Cena vstupenky: 30 €
Doprava: 6,50 €
Celková cena: 36,50 €
Odchod autobusu o 16.00 h spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1.
Príbeh romantickej lásky dvoch generácií s najslávnejšími piesňami skupiny ABBA.
MAMMA MIA! sa hrala a hrá vo vyše štyridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch a potešila už vyše 56 miliónov divákov na celom svete. A teraz prichádza k nám v slovenskej premiére s originálnymi slovenskými textami od Martina Sarvaša, ktoré vás pobavia, chytia za srdce a ktoré si budete ešte dlho pospevovať.
Obsadenie:
Donna: Hasprová Katarína / Norisová Soňa
Sofia: Dang Van Romana / Drínová Miroslava
Tanja: Hubinská Jana / Lelkes Sklovska Sisa
Rosie: Švoňavská Jeanette/ Vačková Zuzana
Sam: Ochránek Marcel / Halák Róbert
Harry: Kaprálik Martin/ Plevčík Pavol
Bill: Kočiš Peter / Plevčík Pavol
Sky: Koči Dárius / Vyskočil Patrik
Ali: Dolná Martina
Lisa: Machciníková Lenka / Ďurovčíková Barbora
Eddie: Plevčík Vladislav
Feferón: Pišta Lukáš
Farár: Kaprálik Dušan
Aikateriné: Čillíková Katarína
Eudokia: Pelcrová Danuša
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť sumu 36,50 €, člen odborovej organizácie zaplatí sumu 26,50 € na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách na kl. 045, alebo e-mailom na do 12. februára 2020 do 15.00 h.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu je príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to dvakrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove