Zámok Schallaburg – kláštor v Melku

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1-dňový zájazd zámok Schallaburg – kláštor v Melku.
Termín: 4. apríla 2020 (sobota)
Odchod autobusu o 7.00 h spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1
Program:
V dopoludňajších hodinách prehliadka zámku Schallaburg – najkrajšieho renesančného zámku na sever od Álp.
V popoludňajších hodinách prehliadka kláštora v Melku, ktorého krása preslávila mestečko Melk i malebnú vinársku oblasť Wachau v celej Európe.
Za prechádzku stojí aj vyše šesťhektárová záhrada, kde nájdete vyše 200 ročné lipy.
Vstupné:
zámok Schallaburg 12,50 €
kláštor Melk 14,50 €
Príchod do Nitry cca 21.00 – 22.00 h
Cena zájazdu: 30 €
V cene zájazdu je doprava a sprievodca.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Rakúskej republiky a vstupné.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 € zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1-dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť 2x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili a zájazd uhradili najneskôr na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 17. februára 2020 do 11.00 h.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove