L3-banner-univerzita

Zámok Schallaburg – kláštor v Melku

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre organizuje 1-dňový zájazd zámok Schallaburg – kláštor v Melku.
Termín: 4. apríla 2020 (sobota)
Odchod autobusu o 7.00 h spred hlavnej budovy UKF, Tr. A. Hlinku č. 1
Program:
V dopoludňajších hodinách prehliadka zámku Schallaburg – najkrajšieho renesančného zámku na sever od Álp.
V popoludňajších hodinách prehliadka kláštora v Melku, ktorého krása preslávila mestečko Melk i malebnú vinársku oblasť Wachau v celej Európe.
Za prechádzku stojí aj vyše šesťhektárová záhrada, kde nájdete vyše 200 ročné lipy.
Vstupné:
zámok Schallaburg 12,50 €
kláštor Melk 14,50 €
Príchod do Nitry cca 21.00 – 22.00 h
Cena zájazdu: 30 €
V cene zájazdu je doprava a sprievodca.
V cene zájazdu nie je zahrnuté poistenie do Rakúskej republiky a vstupné.
Zamestnanec UKF má nárok na príspevok 10 € zo sociálneho fondu, ktorý mu bude po ukončení zájazdu vyplatený vo výplate v nasledujúcom výplatnom termíne. Cenu zájazdu však uhrádza v plnej výške.
Príspevok zo sociálneho fondu UKF je možné na 1-dňové zájazdy na základe Kolektívnej zmluvy poskytnúť 2x ročne.
Žiadame záujemcov o zájazd, aby sa prihlásili a zájazd uhradili najneskôr na sekretariát ZO (č. tel. 6408045, e-mail: ) do 17. februára 2020 do 11.00 h.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo