Pozrite si oceňovanú komédiu Zbabraná hra

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánuje návštevu komédie Zbabraná hra 30. marca 2020 (pondelok) so začiatkom o 19.30 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Cena vstupenky: 15 eur
Zbabraná hra (130 minút)
Vitajte na premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Hra Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa The Play That Goes Wrong (Zbabraná hra) získala v roku 2015 Laurence Olivier Award za najlepšiu komédiu, v roku 2016 cenu Moliere za najlepšiu komédiu, v roku 2017 cenu TONY za najlepšiu scénografiu a mnoho, mnoho ďalších.
réžia: Michal Náhlík
preklad: Michal Náhlík
scéna & kostýmy: Anita Szőkeová
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť sumu 15 eur na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách, kl. 045 alebo e-mailom na do 25. februára 2020.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu je príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 eur, a to dvakrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove