L3-banner-univerzita

Pozrite si oceňovanú komédiu Zbabraná hra

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánuje návštevu komédie Zbabraná hra 30. marca 2020 (pondelok) so začiatkom o 19.30 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Cena vstupenky: 15 eur
Zbabraná hra (130 minút)
Vitajte na premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve v podaní divadelného krúžku Technickej univerzity, počas ktorej nič nepôjde podľa plánu.
Hra Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa The Play That Goes Wrong (Zbabraná hra) získala v roku 2015 Laurence Olivier Award za najlepšiu komédiu, v roku 2016 cenu Moliere za najlepšiu komédiu, v roku 2017 cenu TONY za najlepšiu scénografiu a mnoho, mnoho ďalších.
réžia: Michal Náhlík
preklad: Michal Náhlík
scéna & kostýmy: Anita Szőkeová
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť sumu 15 eur na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách, kl. 045 alebo e-mailom na do 25. februára 2020.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu je príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 eur, a to dvakrát ročne.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.,
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo