L3-banner-univerzita

Informácie o štipendiách v čase pandémie

Sociálne štipendiá
Všetci študenti, ktorí majú sociálne štipendiá priznané v zmysle rozhodnutia, ktoré si prevzali, v bežných výplatných termínoch ich budú mať aj vyplatené.
Vybavujeme podľa možnosti aj nové žiadosti, ak sú študenti schopní z jednotlivých úradov získať potrebné požadované doklady.
Prospechové štipendiá
Vo veci prospechových štipendií je potrebné, aby sa študenti obracali na študijné oddelenia fakúlt, ktorých sú študentmi, tie nie sú v kompetencii Oddelenia štipendií.
Mimoriadne štipendiá
Pre mimoriadne štipendiá platia podmienky, ktoré máme trvale na našom webovom sídle v sekcii Motivačné štipendiá.
Opodstatnenie návrhov by malo byť za práce, činnosti a aktivity vykonané a uskutočnené, samozrejme, do 9. marca, kým univerzita "nezatvorila svoje brány".
Vládne štipendiá
Tieto aktuálne riešime so zástupcami ministerstva školstva. Dotknutých študentov o ďalších postupoch budeme včas informovať.
E-mailové adresy zamestnancov Oddelenia štipendií v prípade akýchkoľvek otázok sú, samozrejme, stále k dispozícii: ,

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo