Informácie o štipendiách v čase pandémie

Sociálne štipendiá
Všetci študenti, ktorí majú sociálne štipendiá priznané v zmysle rozhodnutia, ktoré si prevzali, v bežných výplatných termínoch ich budú mať aj vyplatené.
Vybavujeme podľa možnosti aj nové žiadosti, ak sú študenti schopní z jednotlivých úradov získať potrebné požadované doklady.
Prospechové štipendiá
Vo veci prospechových štipendií je potrebné, aby sa študenti obracali na študijné oddelenia fakúlt, ktorých sú študentmi, tie nie sú v kompetencii Oddelenia štipendií.
Mimoriadne štipendiá
Pre mimoriadne štipendiá platia podmienky, ktoré máme trvale na našom webovom sídle v sekcii Motivačné štipendiá.
Opodstatnenie návrhov by malo byť za práce, činnosti a aktivity vykonané a uskutočnené, samozrejme, do 9. marca, kým univerzita "nezatvorila svoje brány".
Vládne štipendiá
Tieto aktuálne riešime so zástupcami ministerstva školstva. Dotknutých študentov o ďalších postupoch budeme včas informovať.
E-mailové adresy zamestnancov Oddelenia štipendií v prípade akýchkoľvek otázok sú, samozrejme, stále k dispozícii: ,

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove