L3-banner-univerzita

ALUMNI databáza vedcov pôsobiacich v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR prichádza s výzvou na registráciu v ALUMNI databáze. Ide o register vedcov a výskumníkov pôsobiacich v zahraničí, ktorý bude slúžiť napríklad ako zdroj kontaktov pre (honorovaný) mentoring domácich riešiteľov projektov alebo potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť.
Zozbieranie a systematizovanie kontaktov na krajanov v zahraničí má prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu, podporiť intelektuálnu výmenu a prispieť k odstraňovaniu bariér návratu. Hlavným cieľom ALUMNI databázy, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo