ALUMNI databáza vedcov pôsobiacich v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR prichádza s výzvou na registráciu v ALUMNI databáze. Ide o register vedcov a výskumníkov pôsobiacich v zahraničí, ktorý bude slúžiť napríklad ako zdroj kontaktov pre (honorovaný) mentoring domácich riešiteľov projektov alebo potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť.
Zozbieranie a systematizovanie kontaktov na krajanov v zahraničí má prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu, podporiť intelektuálnu výmenu a prispieť k odstraňovaniu bariér návratu. Hlavným cieľom ALUMNI databázy, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove