L3-banner-univerzita

Prinášame informácie pre zahraničných študentov

Vážené študentky, vážení študenti,
oznamujeme Vám, že pre všetky osoby, ktoré od 10. 6. 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie SR, sa ruší povinnosť štátnej karantény/využívania aplikácie eKaranténa.
Podľa ods. 7 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4739/2020 zo dňa 9. 6. 2020 v prípade, ak vstúpite na územie Slovenskej republiky za účelom vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení (pripúšťa sa možnosť jednej sprevádzajúcej osoby), ste povinní preukázať sa výsledkom negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Potvrdenie o negativite testu musí byť vyhotovené v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložené. To znamená, že aj v prípade, ak na hraniciach nebude prebiehať kontrola, je potrebné zabezpečiť si test RT-PCR na ochorenie COVID-19 vo svojej domovskej krajine a už vstupovať na územie SR s potvrdením o negativite testu RT-PCR. To platí pre študenta, rovnako aj pre sprevádzajúcu osobu.
Na území Slovenskej republiky sa musíte pri kontrole orgánov Policajného zboru preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.
Pobyt na území SR na účely vypratania vecí z internátu je nutné obmedziť iba na krátkodobý pobyt (24 – 48 hodín). V prípade dlhšieho zotrvania v SR sa na Vás potom vzťahuje ods. 1 uvedeného usmernenia (vstup na územie SR s potvrdením o negativite RT-PCR nie starším ako 96 hodín, ktorý odovzdáte buď na hraničnom priechode alebo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, následne Vám bude nariadená izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorému ste povinní sa podrobiť najskôr na 5. deň; po obdržaní negatívneho výsledku sa domáca izolácia končí, izolácia sa týka aj osôb v spoločnej domácnosti).
Upozorňujeme Vás, že nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.
S pozdravom
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ ŠD UKF v Nitre
 
Uverejnené: 11. 6. 2020

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo