L3-banner-univerzita

Dopad pandémie na študentov vysokých škôl

Milí študenti,
dovoľujem si sprostredkovať vám možnosť zúčastniť sa prieskumu Študentskej rady vysokých škôl k vzdelávaniu počas koronakrízy. Prieskum prebieha dotazníkovou formou a je rozdelený na viac častí, a to konkrétne výučba počas mimoriadnych opatrení, ukončenie semestra, resp. štúdia, počas mimoriadnych opatrení, pozerá sa taktiež na socio-ekonomickú situáciu študentov, otázky spojené s ubytovaním študentov a v neposlednom rade na otázky týkajúce sa duševného zdravia študentov.
Dotazník sa nachádza na webe ŠRVŠ.
S pozdravom
Jana Duchovičová

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo