L3-banner-univerzita

Dopad pandémie na študentov vysokých škôl

Milí študenti,
dovoľujem si sprostredkovať vám možnosť zúčastniť sa prieskumu Študentskej rady vysokých škôl k vzdelávaniu počas koronakrízy. Prieskum prebieha dotazníkovou formou a je rozdelený na viac častí, a to konkrétne výučba počas mimoriadnych opatrení, ukončenie semestra, resp. štúdia, počas mimoriadnych opatrení, pozerá sa taktiež na socio-ekonomickú situáciu študentov, otázky spojené s ubytovaním študentov a v neposlednom rade na otázky týkajúce sa duševného zdravia študentov.
Dotazník sa nachádza na webe ŠRVŠ.
S pozdravom
Jana Duchovičová

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo