Workshopy Inštitútu pre humanitné vedy vo Viedni

Inštitút pre humanitné vedy (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) vo Viedni v spolupráci s Poľskou akadémiou vied organizujú workshopy zamerané na „conception and design of the academic research projects”, ktoré majú dopĺňať prácu NCP pre ERC.
Workshopy sú určené výskumníkom z oblasti histórie, antropológie, politických vied, sociológie, kultúrnych a literárnych štúdií, štúdií prírodných vied a techniky zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ktorí budú podávat ERC Starting a Consolidator granty.
Workshopy sa uskutočnia online 4. – 5. septembra 2020 a tiež 4. – 5. decembra 2020. Účasť je bezplatná, jazykom podujatia je angličtina.
Uzávierka pre septembrový seminár: 14. august 2020
Uzávierka pre decembrový seminár: 13. november 2020

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove