L3-banner-univerzita

Workshopy Inštitútu pre humanitné vedy vo Viedni

Inštitút pre humanitné vedy (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) vo Viedni v spolupráci s Poľskou akadémiou vied organizujú workshopy zamerané na „conception and design of the academic research projects”, ktoré majú dopĺňať prácu NCP pre ERC.
Workshopy sú určené výskumníkom z oblasti histórie, antropológie, politických vied, sociológie, kultúrnych a literárnych štúdií, štúdií prírodných vied a techniky zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ktorí budú podávat ERC Starting a Consolidator granty.
Workshopy sa uskutočnia online 4. – 5. septembra 2020 a tiež 4. – 5. decembra 2020. Účasť je bezplatná, jazykom podujatia je angličtina.
Uzávierka pre septembrový seminár: 14. august 2020
Uzávierka pre decembrový seminár: 13. november 2020

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo