L3-banner-univerzita

Stabilizačná pôžička vo výške 2000 eur

Fond na podporu vzdelávania prichádza opäť s možnosťou predložiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku. Stabilizačná pôžička je aj v akademickom roku 2020/2021 poskytovaná študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a pri splnení stanovených podmienok je nenávratná.
Pôžička je poskytovaná bez nutnosti zabezpečenia ručiteľom a výška stabilizačnej pôžičky pre akademický rok 2020/2021 je stanovená na úrovni 2 000 eur.
O stabilizačnú pôžičku je možné žiadať opakovane, každý akademický rok až do získania kvalifikácie nevyhnutnej pre výkon nedostatkového regulovaného povolania „sestra“.
Termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku sú:
  • 15. september
  • 31. október
  • 31. január
  • 31. marec
Detailné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania venovanom stabilizačným pôžičkám.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo