Stabilizačná pôžička vo výške 2000 eur

Fond na podporu vzdelávania prichádza opäť s možnosťou predložiť žiadosť o stabilizačnú pôžičku. Stabilizačná pôžička je aj v akademickom roku 2020/2021 poskytovaná študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a pri splnení stanovených podmienok je nenávratná.
Pôžička je poskytovaná bez nutnosti zabezpečenia ručiteľom a výška stabilizačnej pôžičky pre akademický rok 2020/2021 je stanovená na úrovni 2 000 eur.
O stabilizačnú pôžičku je možné žiadať opakovane, každý akademický rok až do získania kvalifikácie nevyhnutnej pre výkon nedostatkového regulovaného povolania „sestra“.
Termíny na predkladanie žiadostí o stabilizačnú pôžičku sú:
  • 15. september
  • 31. október
  • 31. január
  • 31. marec
Detailné podmienky poskytovania stabilizačných pôžičiek sú zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania venovanom stabilizačným pôžičkám.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove