Zapojte sa do tanečnej akadémie

Projekt Tanečná akadémia Katedry hudby PF je zameraný na vytváranie choreografických diel (v rámci predmetu základy choreografie) pre študentky 3. ročníka odboru učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (spolužiačky si navzájom účinkujú vo svojich choreografiách).
Zámerom projektu je sprístupniť a otvoriť tieto hodiny aj pre verejnosť. Ide o príležitosť pre našich zamestnancov, ktorí majú záujem zatancovať si, naučiť sa napr. choreografie z muzikálov, zabaviť sa, odreagovať sa a každý semester zavŕšiť verejným (alebo poloverejným) predstavením. Zároveň je cieľom obohatenie študijného procesu a vytvorenie pre našich študentov priestor pre prácu s viacerými vekovými skupinami a v širšom kontexte, než je ich vlastný ročník.
argentine tango
Projekt prebieha v rámci predmetu základy choreografie (zimný semester/výučbové obdobie) vo štvrtok od 16.30 do 18.00 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
Ilustračná foto: pixabay.com
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove