L3-banner-univerzita

Zapojte sa do tanečnej akadémie

Projekt Tanečná akadémia Katedry hudby PF je zameraný na vytváranie choreografických diel (v rámci predmetu základy choreografie) pre študentky 3. ročníka odboru učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (spolužiačky si navzájom účinkujú vo svojich choreografiách).
Zámerom projektu je sprístupniť a otvoriť tieto hodiny aj pre verejnosť. Ide o príležitosť pre našich zamestnancov, ktorí majú záujem zatancovať si, naučiť sa napr. choreografie z muzikálov, zabaviť sa, odreagovať sa a každý semester zavŕšiť verejným (alebo poloverejným) predstavením. Zároveň je cieľom obohatenie študijného procesu a vytvorenie pre našich študentov priestor pre prácu s viacerými vekovými skupinami a v širšom kontexte, než je ich vlastný ročník.
argentine tango
Projekt prebieha v rámci predmetu základy choreografie (zimný semester/výučbové obdobie) vo štvrtok od 16.30 do 18.00 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
Ilustračná foto: pixabay.com
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo