Bilaterálna výzva Slovensko – Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike. V rámci verejnej výzvy SK – AT 2020 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja.
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej, alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
  • príprava spoločných medzinárodných projektov,
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
  • zbieranie výskumných materiálov,
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Dátum ukončenia výzvy je 1. decembra 2020.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove