L3-banner-univerzita

Prijmite pozvanie na Mediálny diskurz migrácie

Vážene kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti a študentky,
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF Vás pozýva na on-line panelovú vedeckú konferenciu Mediálny diskurz migrácie, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 od 9.00 do 12.00 hod. vo virtuálnej konferenčnej sále na linku: meet.google.com/smm-obxg-rpq
Program bude bohatý – pozvanie totiž prijalo množstvo odborníkov, ktorí sa zaoberajú migráciou, no na rôznych pozíciách a v rôznych sférach. Kompletný program aj s vedeckým a organizačným výborom nájdete na plagáte.
Konferencia je verejná – zúčastniť sa môžu ako pedagógovia, tak i študenti.
Podujatie je organizované v rámci projektu VEGA 1/0192/18: Formovanie postojov generácie Y v geografickom priestore V4 k problematike migrantov prostredníctvom digitálnej komunikácie na sociálnych sieťach.
Garantka: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo