Informácie pre študentov ubytovaných v ŠD UKF

Vážené ubytované študentky, vážení ubytovaní študenti,
Najdôležitejšie informácie vyplývajúce z doplnku k príkazu rektora:
  1. Študentské domovy UKF zostávajú v prevádzke, pokiaľ nebude prevádzka obmedzená pre zlú epidemickú situáciu v ŠD alebo z úradnej moci.
  2. Študenti, ktorí prostredníctvom čestného vyhlásenia požiadali o dočasné nevyužívanie ubytovacích služieb, budú platiť znížený ubytovací poplatok vo výške 20 € mesačne aj za mesiac január 2021.
  3. O spôsobe prevádzky Študentských domovoch UKF počas letného semestra akademického roka 2020/2021 rozhodne rektor UKF do 20. 1. 2021.
Zľava z ubytovania za mesiac január 2021 bude študentom nastavená v systéme UIS do 15. 1. 2021.
V prípade, že ste zatiaľ čestné vyhlásenie nepodali a zároveň nemáte záujem o ubytovacie služby v mesiaci január 2021, kontaktujte ohľadom čestného vyhlásenia Ubytovacie centrum UKF e-mailom na
 
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ ŠD UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color