L3-banner-univerzita

Čo s (ne)dostupnosťou knižných zdrojov?

Študenti marketingovej komunikácie a reklamy v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UKF pripravili projekt s názvom Problematika (ne)dostupnosti knižných zdrojov, ktorý má sprístupniť čo najviac publikácií a pomôcť tak študentom pri dištančnom vzdelávaní. Zapojiť sa môžete aj Vy.
Plagát digitalizácia
Študenti projekt vytvárali pod vedením doc. Spálovej a Mgr. Szabóovej. Taktiež vznikol v rámci projektu Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie: recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych priemyslov, ktorého garantkou je doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo