L3-banner-univerzita

Radónový medzikulturálny prieskum verejnej mienky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prišiel s iniciatívou, v rámci ktorej sa Slovenská republika zapojila do projektu STEAM – Radónový medzikulturálny viacjazyčný prieskum verejnej mienky zastrešovaného Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Prieskum sa uskutočňuje formou dotazníka, ktorého cieľom je zistiť úroveň informovanosti obyvateľov o problematike radónu a následne optimalizovať spôsoby oboznamovania obyvateľov s rizikami súvisiacimi s radónom.
Dotazník je k dispozícii online v dvoch jazykoch:
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo