L3-banner-univerzita

Stážový program mesta Hlohovec pre študentov VŠ

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuka stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v letnom semestri, v období mesiacov apríl až jún 2021. Program nie je honorovaný, benefitom je však zmysluplná práca s pridanou hodnotou v tíme skúsených odborníkov.
Vysokoškoláci majú možnosť 3 mesiace pôsobiť v niektorých z nasledujúcich šiestich oblastí:
  • Odbor stratégie
  • Odbor komunikácie a vonkajších vzťahov
  • Odbor právnych a klientských služieb
  • Odbor spoločenských služieb
  • Odbor výstavby
  • Mestské kultúrne centrum
Študenti môžu prax získať v oblasti implementácie projektov či sociálnych služieb. Môžu sa stať súčasťou právneho odboru, alebo ako terénny sociálny pracovník spoznať proces priamej práce s klientom v krízových situáciách. Vítaní sú aj kreatívci so zameraním na grafický dizajn. Znalosti študentov stavebných fakúlt či verejnej správy využije úrad aj v oblasti stavebného poriadku, napríklad pri tvorbe rozhodnutí a odborných stanovísk.
Bližšie informácie nájdete na plagáte a na webe mesta Hlohovec v časti Stážový program. Termín na prihlasovanie je 19. marec 2021.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo