L3-banner-univerzita

Stravovanie zamestnancov UKF od 1. apríla 2021

V nadväznosti na § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov UKF s účinnosťou od 1. apríla 2021 zabezpečuje UKF stravovanie zamestnancov dvomi spôsobmi:
  • poskytnutím stravy vo vlastnom stravovacom zariadení, t. j. v Univerzitnej jedálni,
  • poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
Systém objednávania si obedov v stravovacom systéme UKF a ich výdaj priložením preukazu zamestnanca k terminálu vo výdajni stravy sa nemení. Na poskytnutie finančného príspevku je zamestnanec povinný do 23. marca 2021 doručiť na Personálno-právne oddelenie UKF podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy v dvoch rovnopisoch.
Kompletné informácie o možnostiach stravovania, výdajniach stravy, výške finančného príspevku na stravovanie, spôsobe poskytnutia príspevku a dohodu o zrážkach zo mzdy nájdete v príkaze rektora č. 15/2021.
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo