Prihláste sa na Erasmus+ absolventskú stáž

Milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2021/2022. Študenti končiacich ročníkov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia sa v rámci Erasmu môžu prihlásiť na absolventskú stáž s možným termínom nástupu od 1. júla 2021.
Absolventskú stáž je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 14 mesiacov po ukončení štúdia (t. j. do 31. augusta 2022, pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+). Študent je vybraný na absolventskú stáž počas posledného ročníka štúdia. Minimálne trvanie absolventskej stáže sú dva mesiace, maximálne 12 mesiacov. V prípade, že absolvent absolvoval mobilitu (štúdium alebo stáž) napr. na 5 mesiacov počas aktuálneho stupňa štúdia, môže sa ešte prihlásiť na 7 mesačnú stáž ako absolvent.
Na absolventskú stáž v zahraničí sa študenti môžu prihlásiť do 15. mája 2021.
Upozorňujeme, že absolventskú stáž nie je možné absolvovať formou online.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom, pred vycestovaním na absolventskú stáž je potrebné sledovať opatrenia vlády SR a aktuálne informácie zverejnené na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto.
Následne je potrebné:
  • založiť si prihlášku,
  • nahrať životopis,
  • nahrať motivačný list v anglickom jazyku,
  • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme absolventa UKF na absolventskú stáž,
  • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Po odoslaní predpísaných dokumentov online je potrebné prostredníctvom e-mailu zaslať predbežný akceptačný list aj svojmu katedrovému Erasmus koordinátorovi a informovať ho, že ste sa prihlásili na Erasmus absolventskú stáž.
Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, na základe materiálov, ktoré študent nahrá do StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“.
V prípade otázok sú vám k dispozícii aj rektorátni Erasmus+ koordinátori Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Katarína Butorová, PhD., a Ing. Anita Garajová, PhD.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color