L3-banner-univerzita

Chcete získať vládne štipendium?

Upozorňujeme študentov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí vládne štipendium aktuálne nepoberajú, na zverejnenie oznamu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosti odoslania elektronickej žiadosti o vládne štipendium SR pre akademický rok 2021/2022.
Všetky potrebné informácie nájdete na portáli www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 26. marca 2021 do 30. mája 2021).
Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky.
Na poskytnutie vládneho štipendia však nie je právny nárok.
Priznané vládne štipendium je viazané na príslušný akademický rok a je neprenosné na inú osobu.
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo