L3-banner-univerzita

Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy

Prihlasovanie do piateho ročníka projektu L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko – talentového programu, ktorý na Slovensku organizuje spoločnosť L´Oréal spolu s partnermi SOVVA, SAV a Slovenskou komisiou pre UNESCO, bolo predĺžené do 18. júna 2021. Dve vybrané vedkyne si rozdelia sumu 10 000 eur na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti na projekte stačí málo – prihlásiť svoju vedeckú prácu na www.prezenyvovede.sk
Súťaží sa opäť v dvoch kategóriách: do 35 rokov (minimálne titul PhD.) a od 36 do 45 rokov (vrátane). Tento rok sa organizátori rozhodli program rozšíriť aj o vedkyne cudzej štátnej príslušnosti, ktoré pôsobia na Slovensku.
Loreal plagat A4
Do predchádzajúceho štvrtého ročníka sa zapojilo 28 slovenských vedkýň. Víťaznou prácou vedkyne štvrtého ročníka L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede – talentový program v kategórii do 35 rokov sa stala práca Mgr. Svetlany Miklíkovej, PhD., ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Predmetom skúmania v rámci jej projektu je predklinický model organoidov, ktorý pozostáva nielen z prsníkových nádorových buniek, ale aj mezenchymálnych stromálnych buniek predstavujúcich dôležitú súčasť nádorového mikroprostredia.
Druhý ocenený výskum v kategórii od 36 do 45 rokov bol projekt MUDr. RNDr. Dominiky Fričovej, PhD., ktorá pracuje v Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a predmetom jej oblasti výskumu je Parkinsonova choroba, kde dochádza k selektívnemu odumieraniu dopamínergných neurónov a hľadá spôsob, ako spomaliť proces starnutia týchto buniek a pomôcť pacientom.
 
 
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo