L3-banner-univerzita

Zapojte sa do programu od Grow with Google

Grow with Google, ktorého ambasádorkami sú aj študentky našej univerzity, pripravil bezplatný päťtýždňový program SKILL IT pre študentov a študentky nad 18 rokov, vďaka ktorému môžete napredovať a získať zručnosti potrebné pre úspech v budúcnosti. Počas siedmich interaktívnych lekcií sa zlepšíte v oblastiach ako leadership, kritické myslenie, práca v tíme, kreatívne myslenie a mnoho iných.
Od 11. mája do 15. júna 2021 prebehne pre vybraných študentov séria interaktívnych workshopov vedených certifikovanými trénermi z Google. Workshopy sa budú konať každý utorok v čase 17.00 – 19.00 h. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu budú do programu vybraní študenti na základe vyplnenej prihlášky.
Prihlasovanie prebieha do 30. apríla 2021.
promo skillit

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo