L3-banner-univerzita

Pomôž doučiť žiakov základných škôl

Pedagogická fakulta UKF uzavrela memorandum o spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym pedagogickým ústavom pri doučovaní žiakov s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou ochorenia Covid-19.
Na základe memoranda o spolupráci pozývame študentov PF UKF zapojiť sa do dobrovoľného doučovania žiakov základných škôl. Cieľom spolupráce je poskytnutie pomoci a podpory žiakom základných škôl, ktorí mali obmedzený prístup ku vzdelávaniu počas prerušeného vyučovania v školách v dôsledku pandémie.
doucovanie PF
Benefitom pre študenta, ktorý sa do dobrovoľného vzdelávania prihlási, je prepojenie štúdia s priamou praxou, získanie praktických skúseností a obohatenie profesijného portfólia v prípade budúceho zamestnania.
Koordinátorkou doučovania žiakov základných škôl za Pedagogickú fakultu je Mgr. Jana Balážová, PhD., z Katedry pedagogiky PF UKF.
Študenti, ktorí majú záujem o dobrovoľné doučovanie žiakov základných škôl, nech kontaktujú koordinátorku prostredníctvom e-mailu

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo