L3-banner-univerzita

Zapoj sa do Akademickej štvrťhodinky

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prišla s celoslovenským prieskumom študentskej spokojnosti s názvom Akademická štvrťhodinka. Prieskum mapuje pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie a zistenia budú k dispozícii vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať. Tvoj hlas tak môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve.
akademicka stvrthodinka
Ako sa zapojiť?
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozposiela v týchto dňoch na študentské e-maily odkaz na dotazník. Vyplň ho do 30. mája 2021 a staň sa tak súčasťou Akademickej štvrťhodinky.
akademicka stvrthodinka instrukcie
Prečo vyplniť dotazník?
  • Reálny dopad. Tvoje podnety budú k dispozícii vysokej škole a budú jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov.
  • Dozvieš sa výsledky. Výsledky prieskumu budú uverejnené v júni. Dozvieš sa, ako dopadla tvoja aj ostatné školy.
  • Anonymita. Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Nemusíš sa báť postihu za kritický názor.
  • Odmeny. Okrem dobrého pocitu získajú všetci študenti odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny.
  • Trvá iba 15 min. Vyplnenie dotazníka zaberie typicky štvrť hodiny. Preto má názov Akademická štvrťhodinka.
Viac informácií nájdeš na webovom sídle prieskumu, ktorý je možné vyplniť aj v anglickom, maďarskom a ukrajinskom jazyku, takže pokojne zapoj aj zahraničných spolužiakov.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo