L3-banner-univerzita

Otvorená verejná výzva PP H-EUROPE 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji s označením PP H-EUROPE 2021. Hlavným zámerom výzvy PP H-EUROPE 2021 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027 – Horizon Europe.
Uzávierka výzvy je 10. októbra 2021.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo