L3-banner-univerzita

Zapojte sa do dotazníka o duševnom zdraví

Milí študenti,
Študentská rada vysokých škôl vás pozýva zapojiť sa do dotazníka o duševnom zdraví študentov na Slovensku, ktorý slúži na lepšie porozumenie dopadom pandémie ochorenia COVID-19 na vaše duševné zdravie. Vyplňte dotazník a pomôžte pri získavaní relevantných údajov. Navyše:
  • odpovede sú plne anonymné,
  • všetky údaje sú ochránené podľa predpisov GDPR,
  • vypĺňanie dotazníka by nemalo zabrať viac ako 10 minút.
Ak chcete pomôcť, dajte o dotazníku vedieť aj ostatným študentom.
Dotazník pripravila Študentská rada vysokých škôl spolu so Slovenskou asociáciou študentov a absolventov psychológie. Jeho obsah bol konzultovaný s viacerými odborníkmi.
V prípade, že máte dlhodobo pochybnosti o svojej duševnej pohode, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc (napr. IPčko, Liga za duševné zdravie).
dotaznik SRVS dusevne zdravie
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo