L3-banner-univerzita

Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Rada ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre oznamuje členom odborov, ako aj ostatným zamestnancom, že plánuje návštevu jedného z najznámejších a najobľúbenejších svetových muzikálov Jozef a jeho zázračný farebný plášť dňa 28. septembra 2021 (utorok) so začiatkom o 18.30 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Cena vstupenky: 35 €
Muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť vizuálne pútavou a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je metaforou o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam. Na doskách DAB bude multižánrovou show, ktorá malých aj veľkých divákov zdvihne zo sedadiel a doslova roztancuje priamo v hľadisku. V hudobnom naštudovaní Júliusa Selčana a v réžii Petra Oravca sľubuje nielen skvelé herecké a spevácke výkony, veľký hudobný zážitok v podaní živého orchestra, strhujúce choreografie, ale aj vizuálne efekty a projekcie s využitím najnovších technológií.
V zmysle Prílohy č. 1 ku Kolektívnej zmluve medzi UKF a ZO OZ PŠaV o tvorbe a použití sociálneho fondu je príspevok na kultúrne akcie, t. j. preplatenie vstupenky, pre každého zamestnanca vo výške 10 €, a to dvakrát ročne. Pre člena odborovej organizácie na uvedené predstavenie bude cena vstupenky 25 €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť na sekretariáte odborov (miestnosť č. P-5) v úradných hodinách, klp. 045, e-mail: do 7. júla 2021 do 14.00 hod.
 
doc. Gabriela Jonášková, CSc.
predsedníčka ZO OZ PŠaV pri UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo