Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2021/2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti denného a externého štúdia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že UKF vyhlasuje výzvu v rámci programu Erasmus+ KA103 – krajiny EÚ a EHP na akademický rok 2021/2022. Na Erasmus+ mobilitu sa študenti a zamestnanci môžu prihlásiť do 20. októbra.
Typy mobilít:
Študenti:
 • Štúdium na zahraničnej VŠ (minimálne trvanie 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia) – aktuálne je možnosť prihlásiť sa už na letný semester AR 2021/2022.
 • Stáž v zahraničí (minimálne trvanie 2 mesiace, maximálne 12 mesiacov na aktuálnom stupni štúdia)
Zamestnanci:
 • Prednáškový pobyt na VŠ v zahraničí (trvanie 7 dní vrátane cesty)
 • Školenie v zahraničí (trvanie 7 dní vrátane cesty)
Mobility je možné zrealizovať s návratom najneskôr do 30. septembra 2022 (pričom termín vyplýva zo zmluvy projektu Erasmus+).
Prihlasovanie je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Pre podanie prihlášky je potrebné sa zaregistrovať. Študenti a zamestnanci, ktorí sa už v minulosti (počnúc akademickým rokom 2012/2013) hlásili na Erasmus mobilitu prostredníctvom aplikácie StudyAbroad, sa nemusia znova registrovať. Stačí sa prihlásiť cez existujúce konto. Následne je potrebné:
Študenti:
 • založiť si prihlášku
 • nahrať životopis v slovenskom jazyku
 • nahrať motivačný list v jazyku štúdia na zahraničnej inštitúcii
 • nahrať predbežný akceptačný list s pečiatkou zahraničnej partnerskej inštitúcie, ktorá prijme študenta UKF na stáž (netýka sa mobility štúdium)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
Zamestnanci:
 • založiť si prihlášku
 • nahrať motivačný list v slovenskom jazyku (zdôvodniť prínos mobility v rámci rozvoja medzinárodnej, projektovej, publikačnej činnosti zamestnanca, atď., maximálne 100 slov)
 • nahrať podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
 • do prihlášky uviesť aktuálne používaný e-mail
Fakultný Erasmus koordinátor, ktorým je prodekan pre medzinárodné vzťahy, na základe materiálov, ktoré študenti a zamestnanci nahrajú do aplikácie StudyAbroad, zmení status prihlášky na „akceptovaná“ alebo „neakceptovaná“. V prípade otázok sú vám k dispozícii rektorátni Erasmus+ koordinátori, Mgr. Pavol Vakoš, Ing. Katarína Butorová, PhD., a Mgr. Michaela Ivaničová.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pretrvávajúcou pandémiou je pred vycestovaním na mobilitu potrebné sledovať opatrenia vlády SR a aktuálne informácie zverejnené na webovom sídle ministerstva zahraničných vecí.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color