L3-banner-univerzita

Parkovanie pre študentov a zamestnancov UKF

Vážení kolegovia, milí študenti,
v ostatných dňoch evidujeme zvýšenú frekvenciu pohybu motorových vozidiel a z toho vyplývajúcej potreby parkovania vo vonkajších priestoroch univerzity a študentských domovov. V záujme toho, aby parkovacie plochy UKF slúžili prednostne, resp. výlučne, zamestnancom a študentom univerzity, je na UKF zavedený systém dopravných značiek, ktoré obmedzujú parkovanie verejnosti.
Preto vám pripomínam, že parkovanie osobných motorových vozidiel zamestnancov a študentov v priestoroch, vymedzených dodatkovou značkou „S povolením UKF“ alebo „Pre vozidlá UKF“ je podmienené označením osobného vozidla parkovacou kartou UKF, umiestnenou vo vozidle na viditeľnom mieste. V opačnom prípade má mestská polícia právo použiť na auto blokovacie zariadenie s následnou pokutou.
Vydanie parkovacej karty pre zamestnanca je bezplatné, pre študenta za manipulačný poplatok 10 eur. Spôsob vydania parkovacej karty, alebo jej zmeny, nájdete na webovom sídle UKF v časti Parkovacie preukazy.
Zároveň vás prosíme, aby ste svoje vozidlá parkovali ohľaduplne nielen voči ostatným zamestnancom a študentom, ale aj k životnému prostrediu a len na vyhradených plochách.
Ďakujem.
S pozdravom
Ľubica Ehrenholdová
 

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo