L3-banner-univerzita

Zapojte sa do dopravného prieskumu

Milé študentky, milí študenti,
Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava bude vykonávať 26. októbra 2021 (utorok), dopravný prieskum v Nitre a potrebuje nájsť ešte pár študentov, ktorí by sa na ňom podieľali. Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava získala túto zákazku v spolupráci so spoločnosťou DOTIS Consult, s. r. o.
Prieskum sa bude vykonávať na Triede Andreja Hlinku, na križovatkách v okolí UKF, na Štúrovej ulici, Štefánikovej triede, Palárikovej, Wilsonovom nábreží atď. a bude prebiehať od 6.00 do 12.00 a od 13.00 do 19.00. Od 12.00 do 13.00 je obedňajšia prestávka, ktorá je hradená tiež. Platí sa 7 € brutto/h, čiže 91 € brutto/jeden deň práce.
Deň predtým, v pondelok 25. októbra 2021, sa vykoná školenie v popoludňajších hodinách, cca od 15.30 do 17.00 na Mestskom úrade Nitra. Presný čas budú organizátori telefonicky konzultovať s každým prihláseným uchádzačom. Na tento deň s nimi bude uzatvorená štandardná pracovná zmluva so spoločnosťou DOTIS Consult, s. r. o., ktorá im hradí za tento deň aj zdravotné a sociálne poistenie.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo