Europe Direct Nitra pokračuje v činnosti

Od mája 2021 začala fungovať nová generácia siete EUROPE DIRECT v celej EÚ. Informačné centrum Europe Direct Nitra opätovne získalo dôveru od Európskej komisie pri udeľovaní grantov pre informačné centrá EUROPE DIRECT, môže zastávať funkciu európskeho informačného centra v tomto regióne až do konca roku 2025 a nadviazať tak na predošlé pôsobenie, ktoré sa datuje nepretržite od roku 2009. Na Slovensku v súčasnosti funguje 12 centier Europe Direct, ktoré pôsobia v desiatich mestách. Cieľom týchto centier je priniesť Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a takisto vytvoriť dôležité prepojenie medzi inštitúciami EÚ a jej občanmi.
V októbri 2021 sa konalo slávnostné otvorenie novej generácie informačného centra Europe Direct Nitra, ktoré pôsobí v rámci Centra pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania hostiteľskej organizácie Agroinštitút Nitra, š. p. Univerzita Konštantína a Filozofa v Nitre bola v minulosti partnerom pri mnohých podujatiach, ktoré pripravilo toto informačné centrum.
Europe Direct Nitra
Slávnostného otvorenia centra Europe Direct Nitra sa zúčastnili predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Európskeho parlamentu – kancelárie na Slovensku. Pozvanie prijali tiež zástupca primátora mesta Nitra, Mgr. Daniel Balko, prof. Mária Kadlečíková, Ing. Ľubica Cibuľová z centra Európske služby zamestnanosti a Mgr. Marta Hároniková, výkonná riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Podujatie otvorila svojím príhovorom riaditeľka Agroinštitútu Nitra, Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Pre občanov má centrum k dispozícii telefónnu linku a e-mail (tel: 037/7910290, e-mail: ; facebook/Instagram: EUROPE DIRECT Nitra), kde ich môžete kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa EÚ. Poskytujú odpovede na všeobecné otázky o EÚ, odporúčania na najlepšie zdroje informácií a kontakty (na úrovni EÚ alebo miestnej úrovni), aj bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ. Pre rôzne cieľové skupiny organizujú prednášky, semináre, workshopy, konferencie, výtvarné súťaže a tiež sa zúčastňujú na hromadných podujatiach, organizovaných napr. mestom Nitra, kde svoje služby prezentujú väčšinou aj s podporou kolegov zo Zastúpenia EK na Slovensku.
Pre návštevníkov informačného centra sú k dispozícii aj priestory knižnice na prízemí budovy Agroinštitútu. Návštevníci môžu používať počítače s pripojením na internet, s možnosťou tlače alebo kopírovania materiálov relevantných k európskej tematike.
Text a foto: Ing. Katarína Tóthová, manažérka ED Nitra

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove