Pokyny riaditeľa ŠD UKF k prevádzke od 1. 12.

Vážené študentky, vážení študenti,
22. novembra 2021 vydal rektor UKF príkaz č. 37/2021 ohľadom prevádzky Študentských domovov UKF od 1. decembra 2021.
Hlavné body tohto príkazu:
  1. Študentské domovy UKF zostávajú v prevádzke pre študentov UKF. O zotrvaní v ŠD počas prerušenia prezenčnej formy vzdelávania rozhoduje študent na báze dobrovoľnosti.
  2. Ubytovaní študenti sa môžu rozhodnúť od 1. decembra 2021 dočasne nevyužívať služby ŠD UKF počas prerušenia prezenčnej formy vzdelávania v ich študijnom programe. Rozhodnutie o dočasnom nevyužívaní ubytovacích služieb vyjadrí študent prostredníctvom čestného vyhlásenia, ktoré zašle najneskôr do 30. novembra 2021. Čestné vyhlásenie musí byť zaslané výhradne elektronicky prostredníctvom WebMailu pre študentov a musí byť adresované Ubytovaciemu centru UKF – . Prečítajte si bližšie pokyny k podaniu čestného vyhlásenia. Študent si môže po podaní čestného vyhlásenia nechať osobné veci na izbe, ale nemôže v izbe prespávať. Počas tohto obdobia bude študent platiť znížený ubytovací poplatok vo výške 20 € mesačne. Zmena ubytovacieho poplatku bude nastavená v UIS do 6. decembra 2021.
  3. Ubytovaní študenti môžu v prípade záujmu ukončiť zmluvný vzťah dohodou. Bude im to umožnené do 30. novembra 2021. V prípade, že majú títo študenti vysporiadané všetky finančné záväzky voči ŠD a ku dňu odubytovania odovzdajú izbu s príslušenstvom v pôvodnom stave, tak im bude vrátená ubytovacia kaucia v plnej výške (nebude sa uplatňovať zmluvná pokuta podľa ubytovacej zmluvy). Odubytovanie je možné zrealizovať len osobne. Študenti sú povinní si termín odubytovania objednať prostredníctvom rezervačného systému Ubytovacieho centra UKF (do poznámky vo formulári zadajte: „odubytovanie“). Upozorňujeme študentov, ktorí odstúpia od ubytovacej zmluvy, že v prípade obnovy prezenčného vzdelávania nebudú mať garantované ubytovacie miesto v ŠD. V prípade opätovného ubytovania sa na týchto študentov nebude vzťahovať zvýhodnený dlhodobý cenník ubytovania (určený pre zmluvy na 10 mesiacov), ale štandardný dlhodobý cenník ubytovania, v ktorom sú ceny ubytovania navýšené o 50 %.
  4. Prevádzka ŠD po 1. februári 2022 bude spresnená v závislosti od vývoja pandemickej situácie v januári 2022.
 
Mgr. Peter Hrobár
riaditeľ ŠD UKF v Nitre

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove