Štipendiá francúzskej vlády na vedecko-výskumné pobyty

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendiá na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania 1 – 3 mesiace v roku 2024. Uchádzať sa môžu doktorandi alebo post-doc pracovníci, ktorí ovládajú francúzsky alebo anglický jazyk a chceli by nadviazať spoluprácu s francúzskymi výskumnými pracoviskami. O štipendium je možné požiadať aj v prípade už existujúcej FR – SK spolupráce.
Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach. Žiadosť je podávaná individuálne jednotlivými uchádzačmi avšak podpora francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu bude jedným z hlavných hodnotiacich kritérií.
Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti nájdete TU.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color