Spomienka na profesora Rusiela

Prof. Ruisel, ktorý zomrel vo veku 82 rokov, patril k najvýznamnejším predstaviteľom psychológie známym najmä svojou vedeckou a publikačnou činnosťou nielen v slovenských a českých odborných kruhoch, ale aj v zahraničí. Jeho hlavné pracovné pôsobenie sa spája s Ústavom experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, ktorého bol dlhoročným riaditeľom.
Študenti, psychologické pracoviská FSVaZ a UKF mali 11 rokov možnosť zažiť si pána profesora Ruisela vo všetkých jeho atribútoch, ktoré tvorili hlavnú pečať jeho fungovania. Ako vedec a manažér pôsobil v rokoch 2011 až 2015 na pozícii riaditeľa Ústavu aplikovanej psychológie FSVaZ a vedúci Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG, v rámci ktorého bol Ústav aplikovanej psychológie spolupracujúcou inštitúciou.
Ako autor mnohopočetných publikácií z oblasti kognitívnej psychológie vydal aj pod hlavičkou Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a UKF v roku 2013 vedeckú monografiu Psychológia inteligencie.
Ako aktívny podporovateľ vysokoškolského akademického prostredia pôsobil vo vedeckých radách FSVaZ a UKF, ale najmä zdieľal svoju poznatkovú expertízu vo vzdelávaní študentov a doktorandov odboru psychológia.
Jeho vklad do nášho profesionálneho života nebol zďaleka formálny, naopak, bol skutočný, reálny a vplyvný a dochutený kvalitami jeho osobnosti, ktoré sú excelentným príkladom kvalít osobnosti vedca a vysokoškolského pedagóga – svedomitosť a zodpovednosť, podpora a prajnosť, vytrvalosť (čo dokázal nielen v práci vedca, ale aj ako maratónsky bežec).
FSVaZ Ruisel perex
Aj tento stručný obraz určite dostatočne dokumentuje relevantnosť ocenenia Cena rektora za celoživotné dielo, ktoré mu UKF udelila v roku 2015.
Vážený a milý pán profesor, zostanete nezmazateľne v našich spomienkach.
Za bývalých kolegov psychologických pracovísk, FSVaZ a UKF,
prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.
dekan FSVaZ
 
Uverejnené: 18. septembra 2023

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color