L3-banner-univerzita

Stravenka pre zamestnancov

Elektronická stravovacia karta Stravenka slúži na nákup jedál a potravín. Platiť sa ňou dá prostredníctvom platobných terminálov v jednotlivých prevádzkach, ktoré sú zaradené do siete partnerských zariadení dodávateľskej firmy. Ide o stravovacie zariadenia či predajne potravín označené samolepkou Stravenka.
Zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa môžu získať Stravenku od 1. marca 2019. Bližšie informácie sa nachádzajú v článku Nová možnosť stravovania pre zamestnancov. Podmienkou využívania Stravenky zamestnanca UKF je uzavretie Dohody o zrážkach zo mzdy.
Ďalšie informácie nájdete prostredníctvom linkov:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo