L3-banner-univerzita

Stravenka pre zamestnancov

Elektronická stravovacia karta Stravenka slúži na nákup jedál a potravín. Platiť sa ňou dá prostredníctvom platobných terminálov v jednotlivých prevádzkach, ktoré sú zaradené do siete partnerských zariadení dodávateľskej firmy. Ide o stravovacie zariadenia či predajne potravín označené samolepkou Stravenka.
Zamestnanci Univerzity Konštantína Filozofa môžu získať Stravenku od 1. marca 2019. Bližšie informácie sa nachádzajú v článku Nová možnosť stravovania pre zamestnancov. Podmienkou využívania Stravenky zamestnanca UKF je uzavretie Dohody o zrážkach zo mzdy.
Ďalšie informácie nájdete prostredníctvom linkov:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo