L3-banner-univerzita

Postup pri aktivácii stravovacej karty

Stravenka sa stáva aktívnou hneď po pridelení univerzitou. Po prevzatí karty Vám bude prostredníctvom SMS správy zaslaný PIN kód, ktorý je možné kedykoľvek zmeniť po prihlásení na webovom sídle Stravenky, konkrétne v časti Nastavenia karty.
Kartu je potrebné podpísať do podpisového prúžku na zadnej strane. 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo