L3-banner-univerzita

Platnosť stravovacej karty Stravenka

Platnosť karty je uvedená na webovom sídle Stravenky v časti Konto/Nastavenia karty. Zostatok z karty, ktorej skončila platnosť, bude prevedený na novú kartu.
Ak Vám Stravenka bola odcudzená, alebo ste ju stratili, zablokujte ju prostredníctvom webového sídla Stravenky, alebo kontaktujte zákaznícke centrum, aby ste predišli jej zneužitiu. Ak kartu opätovne nájdete, je potrebné to oznámiť.
Karta je neprenosná a môže ju využívať len jej držiteľ.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo