L3-banner-univerzita

Používanie stravovacej karty Stravenka

Karta funguje ako štandardná platobná karta a je určená výhradne na zabezpečenie stravovania v partnerských zariadeniach. Kartu je nutné chrániť a neposkytovať ďalším osobám. Je funkčná ihneď po aktivácii v partnerských zariadeniach dodávateľskej firmy. Pozrite si aktuálny zoznam partnerských zariadení v okrese Nitra.
Kartu je možné použiť na celú i čiastočnú úhradu prostredníctvom platobného terminálu nasledovne:
  • kartu predložíte pri pokladni, príp. ju sami vložíte do platobného terminálu a zadáte PIN kód,
  • bezkontaktne (priložením karty k terminálu).
Pri prvej platbe je potrebné kartu vložiť do terminálu a zadať PIN kód. Tým sa aktivuje funkcia bezkontaktných platieb.
Prostriedky, ktoré počas kalendárneho roka nevyčerpáte, Vám budú prenesené do nasledujúceho roka. Kartu nie je možné využívať na výber prostriedkov v bankomate. Pri platbe kartou nie je možné dostať späť výdavok v hotovosti, zostatok však môžete použiť pri ďalších platbách. V prípade, že suma Vášho nákupu bude vyššia než disponibilný zostatok na Vašom účte, rozdiel je možné doplatiť v hotovosti, príp. iným spôsobom.
Prevod prostriedkov
Prostriedky na Vašu kartu prevádza UKF, Vy môžete prevod uskutočniť len z Vašej karty Stravenka na iného držiteľa Stravenky, a to v časti Transakcie/Prevod prostriedkov po prihlásení do Vášho konta na webovom sídle Stravenky.
Bezkontaktné platby
Limit pre bezkontaktné platby je z bezpečnostných dôvodov nastavený na 10 eur. Môžete si ho však zmeniť po prihlásení na webovom sídle Stravenky. Zmena limitu nastane po úspešne zrealizovanej platbe, vložením karty a zadaním PIN kódu.
Denný limit
Karta nemá nastavený denný limit, môžete si ho nastaviť po prihlásení na webovom sídle Stravenky. Maximálna povolená hodnota je 1000 eur. Zmena denného limitu nastane do 24 hodín po úspešne zrealizovanej platbe, vložením karty do terminálu a zadaním PIN kódu.
Prehľad transakcií a zostatkov
Prehľad o vykonaných transakciách a zostatok si môžete pozrieť po prihlásení na webovom sídle Stravenky.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo