L3-banner-univerzita

Centrum informačných a komunikačných technológií

Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT) je pracovisko univerzity, ktoré zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete a bezporuchovú prevádzku informačných systémov na UKF. CIKT zabezpečuje a zodpovedá za riadny chod počítačovej siete a pripojenie učební, pracovísk, zamestnancov a študentov univerzity, koordináciu, tvorbu a prevádzku informačných systémov univerzity, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých informačných zdrojov pre zamestnancov a študentov univerzity. Zároveň zodpovedá za úlohy, ktoré súvisia s využitím informačných technológií pre potreby riadenia univerzity a jej organizačných súčastí a pre potreby vzdelávania a výskumu.
Riaditeľom CIKT je RNDr. Július Jenis, PhD.
Kontakt
Centrum informačných a komunikačných technológií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 74 Nitra
Sekretariát CIKT
Ďalšie informácie týkajúce sa informačných a komunikačných technológií nájdete na nasledujúcich linkoch:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo