L3-banner-univerzita

Centrum informačných a komunikačných technológií

Centrum informačných a komunikačných technológií (CIKT) je pracovisko univerzity, ktoré zabezpečuje správu, funkčnosť a rozvoj počítačovej siete a bezporuchovú prevádzku informačných systémov na UKF. CIKT zabezpečuje a zodpovedá za riadny chod počítačovej siete a pripojenie učební, pracovísk, zamestnancov a študentov univerzity, koordináciu, tvorbu a prevádzku informačných systémov univerzity, efektívny prístup k informáciám z jednotlivých interných a externých informačných zdrojov pre zamestnancov a študentov univerzity. Zároveň zodpovedá za úlohy, ktoré súvisia s využitím informačných technológií pre potreby riadenia univerzity a jej organizačných súčastí a pre potreby vzdelávania a výskumu.
Riaditeľom CIKT je RNDr. Július Jenis, PhD.
Kontakt
Centrum informačných a komunikačných technológií
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4
949 01 Nitra
Sekretariát CIKT
Ďalšie informácie týkajúce sa informačných a komunikačných technológií nájdete na nasledujúcich linkoch:

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color