L3-banner-univerzita

Usmernenie k výzve Vysoká škola pre prax

V januári sme priniesli informáciu o výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Vysoká škola pre prax. Ministerstvo vydalo usmernenie s cieľom optimalizácie časového priestoru pre žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP v rámci hodnotiaceho kola č. 2. Termín uzavretia 2. kola je posunutý na 31. októbra 2019.
Cieľom ďalšej zmeny je zosúladenie podmienky poskytnutia príspevku č. 11 „Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ“ s platnou legislatívou a spresnenie znenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. V súvislosti so zosúladením podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s platnou legislatívou je upravená časť 1.3 Cieľ výzvy.
Cieľom zmeny časti 3. c. výzvy je úprava výzvy vo vzťahu k zásadám spracúvania osobných údajov v súlade s platnou legislatívou EÚ v nadväznosti na Metodické usmernenie 2/2018 – Zákonnosť spracúvania Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo