L3-banner-univerzita

Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ) v akad. roku 2019/2020

ŠD Zobor a ŠD Nitra  
Úhrada ubytovacieho poplatku (ŠD Zobor a ŠD Nitra)
Úhrada ubytovacieho poplatku: bankovým prevodom na účet ŠD za mesiac september 2019, a to vo výške 60 €, resp. vo výške zverejnenej v ubytovacej návratke po predubytovaní.
Termín úhrady ubytovacieho poplatku: od 1. augusta 2019 do 25. augusta 2019
 • Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0027 6471 (Štátna pokladnica Bratislava)
 • Konštantný symbol: 0308
 • Variabilný symbol: 1501xxxxxx (pričom xxxxxx je vaše 6-miestne číslo študenta, nachádza sa v rozhodnutí o prijatí – login do el. návratky)
 • Špecifický symbol: 160001 (študenti ubytovaní v ŠD Zobor, Dražovská 2)
                               170001 (študenti ubytovaní v ŠD Nitra, Slančíkovej 1)
 • Údaje pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta
Nástup na ubytovanie (ŠD Zobor a ŠD Nitra)
Termín nástupu na ubytovanie: v pracovných dňoch od 2. septembra 2019 do 20. septembra 2019 v čase od 7.00 h do 15.30 h v Ubytovacom centre ŠD UKF, Dražovská 2, Nitra
K ubytovaniu si prineste:
 • doklad o zaplatení určeného ubytovacieho poplatku za mesiac september,
 • občiansky preukaz.
V prípade, že študent bez písomného ospravedlnenia v stanovenom termíne nezaplatí ubytovací poplatok alebo nenastúpi na ubytovanie, tak mu pridelené ubytovanie zaniká!
 
Hotel Agroinštitút Nitra
Termín nástupu na ubytovanie: od 1. septembra 2019, optimálne medzi 06.00 a 18.00 h (ubytovateľ bude akceptovať aj neskorší nástup na ubytovanie)
Adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, telefón: +421 37 7910 111 (recepcia)
Úhrada ubytovacieho poplatku: hotovosťou, bezhotovostne – prevodom, kartou pri ubytovaní
Cena ubytovania: 110 € na mesiac
Doklady potrebné k ubytovaniu: občiansky preukaz a preukaz študenta, resp. potvrdenie o štúdiu
Vybavenie izby: posteľ (matrac, vankúš, paplón, posteľná bielizeň), stolík, stolička, skrine, samostatné sociálne zariadenie a sprcha
Ďalšie vybavenie izby za poplatok: chladnička a TV
Upratovacie služby, ktoré poskytuje ubytovateľ:
 • vynášanie smetí denne počas pracovných dní,
 • výmena posteľnej bielizne 1x mesačne,
 • upratovanie kúpeľne 1x týždenne.
Vybavenie kuchynky pre študentov: dvojplatnička, mikrovlnná rúra, kanvica, chladnička
Internet: wifi
 
Školský internát SOŠ Potravinárskej
Termín nástupu na ubytovanie: 15. septembra 2019 (nedeľa) v čase od 17.00 do 21.00 h, od 16.septembra 2019 v čase od 6.00 do 18.00 h
Služba na vrátnici: nepretržite, ŠI bude uzatvorený iba v čase letných, vianočných a veľkonočných prázdnin podľa aktuálnych pedagogicko-organizačných pokynov
Adresa: Školský internát SOŠ Potravinárskej, Cabajská 10, Nitra
telefón: +421 37 656 7029 (vrátnica), osoba zodpovedná za ubytovanie študentov – Mgr. Ondrej Pintér, +421 903 441735 (pracovné dni od 8.00 do 15.00 h)
Úhrada ubytovacieho poplatku: bezhotovostne na účet školy SK20 8180 0000 0070 0030 5615
Cena ubytovania:
 • 70 € mesačne – študent ubytovaný v trojlôžkovej izbe
 • 75 € mesačne – študent ubytovaný v dvojlôžkovej izbe
Zálohový poplatok: 50 € vrátane DPH ako záloha v prípade poškodenia majetku školy.
Študentovi bude vrátená alikvotná časť pri odchode zo ŠI.
Platbu je potrebné realizovať:
 • priamo na účet podnikateľskej činnosti SK20 8180 0000 0070 0030 5615
 • alebo hotovosť vložiť do podnikateľskej pokladne, ktorá je v budove školy (pokladník p. Kazánová)
Doklady potrebné k ubytovaniu: občiansky preukaz, preukaz študenta, fotka na internátny preukaz, potvrdenie o úhrade ubytovania a zálohového poplatku
Vybavenie izieb: 2 resp. 3 lôžka – váľandy s úložným priestorom, šatníková skriňa, potravinová skrinka, botník, vešiakový panel, stôl, stoličky, nástenné police, nočný stolík pre každého študenta v 3-lôžkovej izbe
Spoločenské priestory/študovne: k dispozícii pre všetkých študentov na 6. poschodí ŠI
Internet: pripojenie v celom internáte/free wifi
Iné dôležité informácie:
 • posteľná bielizeň je k dispozícii každému ubytovanému študentovi, výmena je zabezpečená každé 2 týždne, študenti si môžu priniesť aj vlastnú posteľnú bielizeň,
 • na školskom internáte je prísne zakázané používať vlastné elektrospotrebiče (kulmy, žehličky na vlasy) s výnimkou osobných počítačov,
 • pri nástupe na školský internát sa každý študent oboznámi s internátnym poriadkom a svojím podpisom sa zaviaže dodržiavať uvedený internátny poriadok,
 • pri nástupe na ŠI je každý študent povinný zúčastniť sa úvodného stretnutia s vedúcim technického úseku Mgr. Pintérom, kde sa oboznámi s bezpečnostnými a organizačnými pokynmi školského internátu,
 • stravovanie študentov v školskej jedálni škola z kapacitných dôvodov nevie zabezpečiť.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo