L3-banner-univerzita

Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Vnútorné predpisy 2020 20. 01. 2020
Informácie o možnostiach ubytovania v ŠD UKF v akademickom roku 2019/2020 pre novoprijatých študentov 30. 09. 2019
Podrobný návod nastavenia pripojenia do bezdrôtovej siete UKF 11. 09. 2019
Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre 11. 09. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) – 1. ročníky 07. 08. 2019
Časté otázky (podávanie žiadostí o ubytovanie – súčasní študenti) 29. 07. 2019
Preukaz študenta v mobile 22. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia v akad. roku 2019/2020 18. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ) v akad. roku 2019/2020 18. 07. 2019
Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby) 19. 06. 2019
Vnútorné predpisy 2017 05. 06. 2019
Vitajte v Intranete 27. 05. 2019
Rozpočet 2019 24. 05. 2019
Výročné správy za rok 2018 24. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 2019 24. 05. 2019
Predubytovanie študentov (zápis na izby) 14. 05. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) 14. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 12. 04. 2019
Rozpočet univerzity 12. 04. 2019
Výročné správy 12. 04. 2019
Intranet 04. 04. 2019
Platnosť stravovacej karty Stravenka 06. 02. 2019
Používanie stravovacej karty Stravenka 06. 02. 2019
Postup pri aktivácii stravovacej karty 06. 02. 2019
Kredit na stravovanie študentov 22. 01. 2019
Stravovanie 22. 01. 2019
Stravenka pre zamestnancov 16. 01. 2019
Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá) 21. 11. 2018
Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy 21. 11. 2018
Dokumenty súvisiace so štipendiami 21. 11. 2018
Sociálne štipendiá 21. 11. 2018
Vyhľadanie e-mailovej adresy študenta v AIS 08. 11. 2018
UKF novinky 28. 10. 2018
Preukazy 25. 10. 2018
Interné oznamy 17. 10. 2018
Granty 11. 09. 2018
Informačné systémy 11. 09. 2018
mail 11. 09. 2018
Elektronická pošta 23. 10. 2015
Bezpečnostný certifikát 23. 10. 2015
Študentský účet 23. 10. 2015
Zamestnanecký účet 23. 10. 2015
Eduroam 24. 11. 2014
Zamestnanecký portál ESS 11. 11. 2014
Helpdesk 13. 10. 2014
WiFi 12. 05. 2014

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo