Podkategórie

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia
Rozpočet 2022 14. 04. 2022
Získanie a obnova platnosti preukazu učiteľa ITIC 10. 02. 2022
Výhody a benefity pre držiteľa preukazu ITIC 10. 02. 2022
Využitie preukazu učiteľa ITIC v podmienkach UKF 10. 02. 2022
Preukaz učiteľa 10. 02. 2022
Záznamy z podujatí a prezentácie 17. 12. 2021
Výročné správy za rok 2021 06. 12. 2021
Stručný návod pre UKF stravníka v jedálňach SPU v Nitre 31. 08. 2021
Vakcína je sloboda 02. 06. 2021
Fakultní Erasmus+ koordinátori 18. 05. 2021
Dokumenty Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania UKF 03. 05. 2021
Tehotenské štipendium 30. 03. 2021
Rozpočet 2021 03. 03. 2021
Výročné správy za rok 2020 13. 11. 2020
Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu 13. 10. 2020
Interné materiály UKF 02. 10. 2020
Predubytovanie novoprijatých študentov (zápis na izby), ubytovacia zmluva a ubytovacia kaucia 15. 07. 2020
Výročné správy za rok 2019 25. 05. 2020
Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať 16. 04. 2020
Podávanie žiadostí o poskytnutie ubytovania na akademický rok 2022/2023 pre súčasných študentov UKF 15. 04. 2020
Videokonferenčný systém 25. 03. 2020
Dochádzkový systém (WATT) na osobných počítačoch 24. 03. 2020
Rozpočet 2020 02. 03. 2020
Postup podávania ubytovacej návratky  30. 09. 2019
Podrobný návod nastavenia pripojenia do bezdrôtovej siete UKF 11. 09. 2019
Mapa pokrytia bezdrôtovej siete UKF v Nitre 11. 09. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) – 1. ročníky 07. 08. 2019
Časté otázky (podávanie žiadostí o ubytovanie – súčasní študenti) 29. 07. 2019
Preukaz študenta v mobile 22. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov UKF) a 2. ročníka magisterského štúdia 18. 07. 2019
Pokyny k ubytovaniu študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia (absolventov iných VŠ) 18. 07. 2019
Vitajte v Intranete 27. 05. 2019
Rozpočet 2019 24. 05. 2019
Výročné správy za rok 2018 24. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 2019 24. 05. 2019
Predubytovanie študentov (zápis na izby) a ubytovacia zmluva 14. 05. 2019
Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) 14. 05. 2019
Materiály pre Akademickú obec UKF 12. 04. 2019
Rozpočet univerzity 12. 04. 2019
Výročné správy 12. 04. 2019
Intranet 04. 04. 2019
Postup pri aktivácii stravovacej karty 06. 02. 2019
Kredit na stravovanie študentov 22. 01. 2019
Stravovanie 22. 01. 2019
Štipendiá vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá) 21. 11. 2018
Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy 21. 11. 2018
Dokumenty súvisiace so štipendiami 21. 11. 2018
Sociálne štipendiá 21. 11. 2018
Vyhľadanie e-mailovej adresy študenta v AIS 08. 11. 2018
UKF novinky 28. 10. 2018
Preukazy 25. 10. 2018
Interné oznamy 17. 10. 2018
Granty 11. 09. 2018
Informačné systémy 11. 09. 2018
Elektronická pošta 23. 10. 2015
Bezpečnostný certifikát 23. 10. 2015
Študentský účet 23. 10. 2015
Zamestnanecký účet 23. 10. 2015
Eduroam 24. 11. 2014
Zamestnanecký portál ESS 11. 11. 2014
Helpdesk 13. 10. 2014
WiFi 12. 05. 2014

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove