Postup podávania ubytovacej návratky 

1. Najskôr musíte potvrdiť elektronickú návratku na štúdium v systéme AIS 2.
2. Následne musíte počkať 12 až 24 hodín, počas ktorých sa vám automaticky vytvorí užívateľské konto v systéme UIS. Po tomto časovom intervale zadajte v internetovom prehliadači stránku https://uis.ukf.sk/navratka
3. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
4. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
5. Stlačte tlačidlo Žiadosť o ubytovanie.
6. Skontrolujte si adresu trvalého pobytu a stlačte tlačidlo Podať žiadosť.
7. V tomto momente je už Vaša žiadosť o ubytovanie podaná.
8. Body za vzdialenostné kritérium budú do žiadosti dogenerované najneskôr po ukončení podávania žiadostí.
9. V prípade, že spĺňate podmienku na pridelenie bodov za sociálne kritérium, vyberte ju z rolovacieho menu a stlačte tlačidlo Pridať. Následne pridajte elektronickú prílohu pomocou tlačidla tlačidlo ubyt (názov dokumentu môže byť ľubovoľný) – naskenovaný aktuálny a relevantný doklad, ktorý potvrdzuje sociálne kritérium.
V prípade, že doklad do systému nevložíte, ubytovacia komisia nebude na vaše dôvody prihliadať. Keď ste pridali dôvod omylom, označte nesprávny dôvod a stlačte tlačidlo Odobrať dôvod.
V hornej časti obrazovky si môžete zistiť stav vašej žiadosti – Stav žiadosti (podaná, akceptovaná (vyhovené), zamietnutá).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove