L3-banner-univerzita

Postup podávania ubytovacej návratky 

1. Najskôr musíte potvrdiť elektronickú návratku na štúdium v systéme AIS 2. Vaše užívateľské konto v systéme UIS bude vytvorené najneskôr do 24 hodín od potvrdenia elektronickej návratky v systéme AIS 2.
2. Po tomto časovom intervale zadajte v internetovom prehliadači stránku https://uis.ukf.sk/navratka
3. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
4. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
5. Stlačte tlačidlo Žiadosť o ubytovanie.
6. Skontrolujte si adresu trvalého pobytu a stlačte tlačidlo Podať žiadosť.
7. V tomto momente je už Vaša žiadosť o ubytovanie podaná.
8. Body za vzdialenostné kritérium budú do žiadosti dogenerované najneskôr po ukončení podávania žiadostí.
9. V prípade, že spĺňate podmienku na pridelenie bodov za sociálne kritérium, vyberte ju z rolovacieho menu a stlačte tlačidlo Pridať. Následne pridajte elektronickú prílohu pomocou tlačidla tlačidlo ubyt (názov dokumentu môže byť ľubovoľný) – naskenovaný aktuálny a relevantný doklad, ktorý potvrdzuje sociálne kritérium.
V prípade, že doklad do systému nevložíte, ubytovacia komisia nebude na vaše dôvody prihliadať. Keď ste pridali dôvod omylom, označte nesprávny dôvod a stlačte tlačidlo Odobrať dôvod.
V hornej časti obrazovky si môžete zistiť stav vašej žiadosti – Stav žiadosti (podaná, akceptovaná (vyhovené), zamietnutá).

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo