L3-banner-univerzita

Predubytovanie študentov (zápis na izby)

Žiadateľ, ktorému bolo pridelené ubytovanie, sa môže predubytovať, t. j. zapísať sa na konkrétnu izbu v študentskom domove UKF. V rámci systému stáleho lôžka bude študentom, ktorí sú v celom akademickom roku 2018/2019 ubytovaní v študentskom domove UKF, umožnené prednostne sa predubytovať na rovnakú izbu. V ďalšej fáze sa študenti budú môcť predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Z dôvodu ďalšieho ubytovania študentov budúceho prvého ročníka a študentov v rámci zahraničných mobilít budú niektoré izby rezervované a nebude sa v nich môcť predubytovať.
Fázy predubytovania:
1. 21. mája 2019 od 0.00 h do 23.59 h
Študent sa môže predubytovať len na izbu, v ktorej bol ubytovaný v celom akad. roku 2018/2019. Od 22. mája 2019 študentovi táto možnosť zaniká! V prípade, že študent nebýval celý rok na vybratej izbe, ubytovacia komisia si vyhradzuje právo toto predubytovanie zrušiť.
2. Individuálny začiatok (prvý 22. mája 2019 o 8.00 h, posledný 23. mája 2019 o 20.00 h)
Študent sa môže predubytovať v ľubovoľnom študentskom domove s voľným lôžkom na izbe určenej pre dané pohlavie. Začiatok predubytovania v druhej fáze je individuálny a je zobrazený v položke Predubytovanie študenta. Začiatok predubytovania ovplyvňuje počet bodov, ktoré študent získal na základe ubytovacích kritérií. To znamená, že prví budú mať možnosť predubytovať sa na inú ako pôvodnú izbu študenti, ktorí dosiahli najviac bodov.
Predubytovať sa môžete do 30. júna 2019! Po tomto termíne musíte požiadať o predubytovanie zaslaním mailu na adresu .
Postup predubytovania študentov:
1) V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/.
2) V menu Osobná administratíva vyberte položku Prihlásenie do osobnej administratívy.
3) Prihláste sa rovnakým prihlasovacím menom a heslom ako do AIS.
4) Vyberte v menu eAgenda položku Administratíva študentských domovov.
5) Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Predubytovanie študentov.
6) a) Dňa 21. mája 2019 – potvrdíte preubytovanie na súčasnej izbe pomocou tlačidla Zarezervovať izbu z predchádzajúceho roku.
b) Dd Vášho individuálneho začiatku – vyberiete si konkrétny študentský domov a konkrétnu izby z voľným lôžkom pomocou tlačidla tlačidlo
7) Do 30. júna 2019 môžete vykonať zmenu v predubytovaní a preubytovať sa na inú izbu.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo