Podávanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (odvolanie) – 1. ročníky

Žiadateľ, ktorému bola zamietnutá žiadosť o pridelenie ubytovania, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nepridelení ubytovania (ďalej len „odvolanie“) do 10 kalendárnych dní od zverejnenia zoznamov študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v študentských domovoch UKF a v zmluvných zariadeniach UKF.
Odvolania sa predkladajú vyplnením príslušného elektronického formulára v UIS, ktorý obsahuje presné zdôvodnenie žiadosti.
Odvolania sa podávajú prostredníctvom ubytovacej návratky Univerzitného informačného systému (UIS) . Odvolanie, vrátane priloženej prílohy, sa podáva výlučne elektronicky v termíne od 7. júla 2021 do 17. júla 2021. Ubytovacia komisia rozhodne o žiadostiach do 27. júla 2021. Rozhodnutia budú bezodkladne zaslané na e-mailové adresy žiadateľov.
Postup podávania odvolania:
1. V internetovom prehliadači zadajte stránku https://uis.ukf.sk/navratka
2. Stlačte tlačidlo Vstúpiť do systému návratiek.
3. Prihláste sa prihlasovacím menom a heslom, ktoré sa nachádza v rozhodnutí o prijatí na štúdium (je rovnaké ako v študijnej návratke v systéme AIS2).
4. Stlačte tlačidlo Žiadosť o ubytovanie.
5. Vyberte v menu Žiadosti o ubytovanie položku Odvolanie.
6. Vyplňte textové pole Dôvod odvolania a v prípade potreby priložte súbor, ktorý dopĺňa odôvodnenie textu.
7. Stlačte tlačidlo Podať odvolanie a Vaše odvolanie bude zaregistrované do systému UIS.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo