Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu

Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry.
Pre vytvorenie prístupu do informačného systému vysoká škola oznámi agentúre meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónny kontakt osoby poverenej podávaním žiadostí v IS SAAVS.
Predlohu žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu, prílohy a viac informácií nájdete na webe Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo