L3-banner-univerzita

Podávanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,
chceme vás informovať, že súčasní študenti 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. ročníka magisterského študijného programu si môžu podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 prostredníctvom informačného systému UIS
Žiadosť o ubytovanie vrátane príslušných príloh sa podáva výlučne elektronicky v termíne do 10. mája 2021.
Upozorňujeme študentov, ktorí plánujú zanechať štúdium a znova sa prihlásiť do 1. ročníka, že sú povinní si podať žiadosť o ubytovanie v termíne do 10. mája 2021 (podávanie žiadostí o ubytovanie spolu s novoprijatými študentmi vám nebude umožnené).
Ďalšie informácie:
 
Ubytovacia komisia UKF

Odber noviniek e-mailom

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo